Jump to the main content block

教師諮商時間

 

100學年度第二學期工業工程與管理系教師諮商時間

教師姓名

職稱

諮商地點

星期

王河星

教授兼系主任兼所長

科技大樓1127

1-4

 

1-2

1-4

 

葉繼豪

教授

科技大樓1027

 

       

田方治

教授

科技大樓112

5-6

5-6

     

陳協慶

教授

科技大樓 1032

 

7-8

3-4

3-4

 

應國卿

教授

科技大樓931

 

6-8

3-4,5-8

3-4,5-8

 

范書愷

教授

科技大樓 1029

 

       

陳凱瀛

教授

科技大樓1121

 

       

車振華

教授

科技大樓1031

4,6-7

3-4,6-7

 

3-6

3-6

邱垂昱

副教授兼進修部主任

科技大樓1122

 

       

張文華

副教授

科技大樓1129

 

8-9

 

3-4,5-8

 

吳國棟

副教授

科技大樓1134

 

       

林榮禾

副教授

科技大樓1126

 

5-6

8-9

   

梁曉帆

副教授

科技大樓1024

 

 

6-8

6-8

 

林志平

副教授

科技大樓 1023

 

       

劉建浩

副教授

科技大樓 1124

 

       

黃乾怡

副教授

科技大樓 935

6-8

6-8

 

6-8

 

林益辰

副教授

科技大樓 1130

5-7

6-7

     

盧大平

助理教授

科技大樓 933

3-4,7

3-4

     

蔡佩芳

助理教授

科技大樓 944

 

6-8

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各節次上課時間如下:

1節08:10~09:00、第2節09:10~10:00、第3節10:10~11:00、

4節11:10~12:00、第5節13:10~14:00、第6節14:10~15:00、

7節15:10~16:00、第8節16:10~17:00、第9節17:10~18:00。

 

Click Num: